Friday, February 26, 2016

G6 U00 B133 Firmware Download 100% Test


G6 U00 ေတြမွာ write Data Error အရမ္းအျဖစ္မ်ားတယ္ဗ် ခု

Firmware က အဆင္ေျပပါတယ္ခင္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္ေသခ်ာစမ္းၿပီးသားပါခင္ဗ်ာ

G6 U00 B133 Firmware Download 100% Test

www.sithumobile.com

အဆင္မေျပလ်င္

09 259484046